Hoe zijn die vredesbrigades eigenlijk ontstaan?

Pim van den Bosch en Joke Oranje vertellen interessant over de ontwikkeling van geweldloze
interventies in conflictsituaties als een vak in het meest recente nummer (p22-25) van Gender en Duurzame Vrede. Met daarin uiteraard ook een plek voor het werk van PBI. Ook in hun zomernummer van vorig jaar kwam ons werk aan bod (p26-30), in een interview met onze vrijwilliger Stephania de Colombiaanse kindenrechtenverdediger Vilma Gomez.

Het magazine Gender en Duurzame Vrede wordt uitgegeven door het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede (VDV). De doelstelling van het Platform is een gerichte inhoudelijke bijdrage van (Nederlandse) vrouwenorganisaties en individuele leden aan het bevorderen van duurzame vrede en de aandacht voor het genderaspect hiervan. Eén van de mogelijkheden is het ten uitvoer leggen van (inter)nationale afspraken, met name VN-Veiligheidsraadresolutie 1325.