Peace Brigades International

De internationale gemeenschap verzoekt de Colombiaanse staat de Vredesgemeenschap van San José de Apartado te beschermen

Het vredesakkoord met de FARC betekende voor velen een nieuwe mogelijkheid voor een vreedzame samenleving in Colombia. Helaas zijn deze aanvankelijk hoge verwachtingen nog lang niet waargemaakt. De veiligheidssituatie van individuen en gemeenschappen die zich inzetten voor het bevorderen van vrede en mensenrechten is zeer precair. Zo zijn er alleen al in de eerste zeven maanden van dit jaar naar schatting 110 mensenrechtenverdedigers vermoord.

Deze verslechterde situatie is ook te zien in Antioquia. Hier bevindt de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich. PBI, dat al geruime tijd actief is in dit gebied, is zeer bezorgd over de toenemende risico’s voor deze gemeenschap. Afgelopen week hebben 71 verschillende organisaties uit Europa en de Verenigde Staten in een brief aan het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens (IACHR) hun zorgen geuit.

Lees hier de gehele brief in het Engels. 

Tags |