Terugblik op 2019: jaarverslag PBI

Ziehier ons Jaarverslag 2019, dat informatie bevat over de activiteiten die we het hele jaar door hebben ondernomen om mensenrechtenverdedigers te beschermen. Zowel van ons internationale werk als van ons werk in Nederland is het verslag hier te vinden.

We willen iedereen die in 2019 met PBI heeft samengewerkt enorm bedanken voor haar of zijn tijd, energie, enthousiasme, moed en vastberaden solidariteit om samen met de verdedigers te zijn die in gevaar zijn.

Jaarverslag PBI Internationaal

Jaarverslag PBI Nederland 2019