Jaarverslag 2021 van PBI Internationaal

2021 was een jaar waarin veel van wat er daarvoor met de Covid-19 pandemie verloren ging, in de ijskast werd gezet of werd vergeten, nu nieuw leven werd ingeblazen. Prioriteiten en plannen zijn verschoven en PBI heeft, samen met vele andere organisaties, nagedacht en ons werk aangepast om ervoor te zorgen dat de bescherming die we mensenrechtenverdedigers over de hele wereld bieden, relevant blijft en beantwoordt aan hun dringende behoeften.

Te midden van de uitdagingen en de complexiteit van de pandemie stonden mensenrechtenverdedigers in de frontlinie: zij verdedigden land- en milieurechten, verleenden essentiële steun aan kwetsbare mensen in hun gemeenschappen, vroegen aandacht voor de behoeften van de meest kwetsbaren en eisten dat de mensenrechten in de internationale discussies op de voorgrond werden geplaatst. De acties die deze individuen en gemeenschappen ondernamen, waren onder meer het verheffen van hun stem in protest tegen de toepassing van wetten die de vrijheid van meningsuiting en de bewegingsvrijheid beperken; het opkomen tegen machtige economische belangen om het milieu te beschermen; en het verlenen van juridische steun aan de slachtoffers van foltering, gedwongen verdwijning en buitensporig gebruik van geweld.

Mensenrechtenverdedigers verdedigen het klimaat, zoeken genoegdoening voor onrecht en streven naar conflicten op een geweldloze manier op te lossen. Hun werk is een hoeksteen van de democratie en de rechtsstaat, en hun bescherming is van het grootste belang voor de verwezenlijking van de mensenrechten van miljoenen mensen over de hele wereld. Ondanks de essentiële aard van hun werk, blijven mensenrechtenverdedigers te maken krijgen met bedreigingen, pesterijen, aanvallen en zelfs de dood. In heel 2021 meldde Frontline Defenders de moord op 358 mensenrechtenverdedigers in 35 landen. Degenen die het meeste gevaar liepen waren verdedigers van land- en milieurechten en de rechten van inheemse volkeren, vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten en de rechten van de LGBTQ+-gemeenschap. PBI’s begeleiding strekt zich uit tot alle vijf van deze sectoren in de landen waar we werken.

In heel 2021 heeft PBI verdedigers begeleid als zowel een middel van bescherming als een krachtige demonstratie van internationale solidariteit met hun strijd. Als een beweging van activisten die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid, blijft PBI zich inzetten voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers als een manier om vooruitgang te boeken op weg naar de naleving van mensenrechten over de hele wereld.

Lees hier het jaarverslag van PBI Internationaal 2021

Tags