PBI internationaal – Jaarverslag 2022

Vandaag heeft ook Peace Brigades International (PBI) haar Internationale Jaaroverzicht 2022 gepubliceerd waarin wordt teruggeblikt op de uitdagingen waarmee milieu- en mensenrechtenverdedigers over de hele wereld worden geconfronteerd, de impact van hun werk en de activiteiten van PBI in Latijns-Amerika, Kenia, Nepal en Indonesië.

In het jaarverslag staan verhalen en getuigenissen van mensenrechtenverdedigers die holistische bescherming en begeleiding ontvangen van PBI, zodat zij veilig en effectief hun werk kunnen blijven doen. Denk bijvoorbeeld aan de zaak van inheemse leider Bernardo Caal Xol, die na pleidooi en begeleiding door PBI uit de gevangenis werd vrijgelaten. Ook belicht het jaarverslag het werk dat is verricht met vrouwenrechtenverdedigers in Kenia. Zij vertellen hoe de capaciteitsversterking door PBI heeft bijgedragen aan hun fysieke veiligheid, welzijn en veerkracht.

Het jaarverslag geeft ook meer informatie over de activiteiten van PBI internationaal in het afgelopen jaar, waaronder:

  • Het bieden van holistische bescherming en begeleiding aan 1.874 individuen, 53 organisaties en 822 gemeenschappen wereldwijd.
  • Het trainen van meer dan 2.000 mensenrechtenverdedigers op het gebied van holistische veiligheid, vredesopbouw, conflictoplossing, psychosociale ondersteuning en intersectionaliteit.
  • Het voeren van campagnes om de dieperliggende oorzaken van risico’s aan te pakken, onder andere door overheden aan te sporen wetten op het gebied van bedrijfsregulering aan te nemen en beleid voor de bescherming van verdedigers te versterken.

PBI NL blijft dit internationale werk met mensenrechtenverdedigers ondersteunen door middel van o.a pleitcampagnes, juridische ondersteuning, fondsenwerving en de werving van vrijwilligers.

Lees hier het jaarverslag van PBI Internationaal

Tags