Lesbia Artola: “Het is moeilijk om een vrouw en een mensenrechtenverdediger te zijn”

Een boerenorganisatie leiden als vrouw? Dat is niet gemakkelijk in een land als Guatemala, dat sterk is doordrongen van partriarchale structuren. Lesbia Artola ervaart dit elke dag. De inheemse mensenrechtenverdedigster is de coördinator van het Comité Campesino del Altiplano de las Verapaces.

Het heeft haar veel tijd en energie gekost, maar Lesbia Artola staat nu aan het hoofd van het Comité Campesino del Altiplano (CCDA) voor de departementen Baja en Alta Verapaz en Izabál. De afgelopen 5 jaar heeft de organisatie 321 gemeenschappen in deze regio begeleid. In deze regio zijn conflicten over land en natuurlijke hulpbronnen alomtegenwoordig. Grootgrondbezitters en transnationale ondernemingen pikken de beste grond in, leiden rivieren om en vernietigen de bestaansmiddelen van de plaatselijke bevolking. Er zijn ook veelvuldige gewelddadige uitzettingen van boerengemeenschappen.

“Ze wilden ons het zwijgen opleggen.”

Lesbia Artola


In 2018 werden vijf vertegenwoordigers van de CCDA in de regio Verapaz gedood. Sindsdien begeleidt PBI de organisatie. “Ze wilden ons het zwijgen opleggen,” zegt Lesbia Artola. “Het is heel moeilijk om als vrouw een leidende rol te spelen in een landbouworganisatie die in de loop der jaren is gegroeid en sterker is geworden. Ik ben er zelfs van beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de dood van mijn collega’s onder het voorwendsel dat ik mij zou profileren”, aldus de activist. Als mensenrechtenverdediger staat Lesbia Artola voortdurend bloot aan op gender gebaseerde beledigingen en bedreigingen.

Landtitels voor vrouwen
Het CADC onderneemt vele stappen om de positie van vrouwen in gemeenschappen en binnen de organisatie te versterken. De helft van de functies in de traditionele autoriteiten (autoridades ancestrales) op gemeenschapsniveau wordt reeds bekleed door vrouwen”, zegt Lesbia Artola trots. Onlangs heeft de organisatie ook 81 officiële landeigendomsrechten voor vrouwen verkregen. Als gevolg daarvan zijn nu niet alleen mannen landeigenaar in de familie, maar ook vrouwen. “Dit is een succes en het geeft ons de energie om te blijven vechten,” zei de activiste.

Meer moed door internationale solidariteit
Ontmoetingen met vertegenwoordigers en met het maatschappelijk middenveld geven Lesbia Artola extra moed om haar strijd voort te zetten: “De wetenschap dat er overal ter wereld mensen zijn, ook in Europa die echt geïnteresseerd zijn in ons lot en onze strijd, stimuleert me om door te gaan.”

2021 is een bijzonder jaar voor Peace Brigades International: het is ons 40-jarig jubileum!

Of mensenrechtenverdedigers nu strijden voor sociale gelijkheid, rechtvaardigheid of milieu- en inheemse rechten, we moeten hun visie op de toekomst beschermen. Al 40 jaar zorgt PBI voor bescherming, zodat verdedigers door kunnen gaan met hun werk.

Met jouw steun kunnen we ervoor zorgen dat PBI-NL ruimte kan blijven maken voor vrede.

Tags |