Meet Yendri, our new Shelter City guest 

(Zie hieronder voor de Nederlandse versie van dit artikel)

Peace Brigades International has the chance to welcome a new Shelter City this winter! Yendri, an LGBTIQ+ rights defender from Venezuela arrived in Utrecht this January and will be staying in until mid-March. 

Yendri is the co-founder, coordinator and international advocacy officer of the Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, an organisation which works to protect victims of violence against LGBTIQ+ individuals. It does so by offering them psychological and legal support, as well as advocating for more inclusion of LGBTIQ+ people in Venezuela’s politics. 

Throughout his stay in the Netherlands, Yendri plans on building relationships with LGBTIQ+ groups, and broaden his network to share experiences and gain valuable contacts that will support his work in the long run. Through public speaking, he also hopes to raise awareness about the current situation of LGBTIQ+ individuals in Venezuela. ‘For me, being here is great way to see that changes are possible, that it is possible to have a better life. It is also an opportunity to think about how some things should not be taken for granted, like our rights, our freedom and equality. Simple things like the fact that there is a plaque in the city [Dom Square] to remember a group of men who were incarcerated and killed just for their sexual orientation, is something amazing for me.’ 

More importantly, Yendri is also looking forward to getting a much-needed rest in these upcoming months and working on his own wellbeing, something essential to get energised before returning to Venezuela.  

‘I always remind myself of the words “silence will not save us” so be loud and stand up for your rights and the rights of others.’ 

If you want to know more about Yendri’s work and his stay in the Netherlands, check our website and social media for any upcoming events! 

Photo by Rachèl Luttikhuisen.

Maak kennis met Yendri, onze nieuwe Shelter City-gast 

Peace Brigades International verwelkomt deze winter een nieuwe Shelter City-gast! Yendri, LGBTIQ+-activist uit Venezuela, is in januari in Utrecht aangekomen en blijft hier tot half maart.

Yendri is mede-oprichter, coordinator en international advocacy officer (internationale belangenbehartiger) van het Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van geweld tegen LGBTIQ+-personen. Dit doet de organisatie door middel van psychologische en juridische ondersteuning, en door te pleiten voor meer inclusie van LGBTIQ+-personen in de Venezolaanse politiek. 

Gedurende zijn verblijf in Nederland zal Yendri zijn netwerk verder uitbreiden en relaties opbouwen met andere LGBTIQ+-groepen, om ervaringen uit te wisselen en waardevolle contacten op te doen die zijn werk op lange termijn kunnen ondersteunen. Door middel van (publieke) presentaties hoopt hij ook meer bewustzijn te creëren over de huidige situatie van LGBTIQ+-personen in Venezuela. “Hier zijn is voor mij een heel goede manier om te zien dat veranderingen mogelijk zijn, dat het mogelijk is om een beter leven te hebben. Het is ook een kans om na te denken over hoe sommige dingen niet als vanzelfsprekend beschouwd zouden moeten worden, zoals onze rechten, onze vrijheid en gelijkwaardigheid. Eenvoudige dingen zoals het feit dat hier in de stad [Domplein] een gedenksteen is om een groep mannen te herdenken die werden gevangengezet en vermoord voor enkel hun seksuele oriëntatie, is voor mij heel bijzonder.” 

Daarnaast kijkt Yendri ernaar uit om in de komende maanden tot rust te kunnen komen en aan zijn eigen welzijn te kunnen werken. Dit is essentieel om straks met extra energie terug te keren naar Venezuela.

“Ik denk altijd aan de woorden ‘stilte zal ons niet redden’, dus wees luid en sta op voor je eigen rechten en voor de rechten van anderen.” 

Wil je meer weten over het werk van Yendri en zijn verblijf in Nederland? Houd dan onze website en sociale media in de gaten voor aankomende evenementen! 

Foto: Rachèl Luttikhuisen