Mensenrechtenverdedigers uit Colombia bezoeken Nederland 

Advocacy tour 

Eind september zijn twee gerespecteerde mensenrechtenverdedigers en advocaten uit Colombia, Ana Maria Rodriguez en Daniela Rodriguez, naar Nederland gereisd. Hier zijn zij ontvangen door het team van PBI Nederland. Het doel van het bezoek was om hun inbreng en aanbevelingen voor de Universal Periodic Review bij de Verenigde Naties voor Colombia te delen. Ze deden dit door het gesprek aan te gaan met verschillende (mensenrechten) organisaties. In totaal zijn de mensenrechtenverdedigers drie dagen in Nederland gebleven waarna ze hun reis vervolgden naar Noorwegen en Zwitserland.  

Nederlandse aanbevelingen UPR 

Ana Maria Rodriguez en Daniela Rodriguez zijn samen met een delegatie als afgevaardigden naar Europa gekomen met als eerste stop de Verenigde Naties in Genève. De Colombiaanse delegatie was daar aanwezig om de belangen te behartigen van het Colombiaanse maatschappelijk middenveld. Ana Maria Rodriguez en Daniela Rodriguez kwamen naar Nederland om twee, voor Nederland belangrijke, aanbevelingen te belichten, namelijk:  

1. Maatregelen om systemisch geweld tegen lokale leiders en mensenrechtenverdedigers te voorkomen en de individuele en collectieve bescherming van mensen die risico lopen te versterken en speciale aandacht te besteden aan de gerechtelijke vervolging van de intellectuele daders van doodsbedreigingen en moorden.  

2. Voldoende financiering blijven garanderen voor de Special Jurisdiction for Peace, the Truth Commission, and the Unit for the Search of the Missing Persons (UBPD) voor de duur van hun mandaat en de voorwaarden garanderen waaronder zij onafhankelijk kunnen handelen. 

Daniela Rodriguez & Ana Maria Rodriguez  

Ana Maria Rodriguez is de directeur van de Colombiaanse commissie van Juristen (CCJ). Ze is een advocaat en mensenrechtenverdediger met omvangrijke ervaring bij verschillende lokale, nationale en internationale organisaties. Onder andere bij de Human Rights Council en speciale procedures en verdrag toezichthoudende instanties van de Verenigde Naties. Daniela Rodriguez is advocaat en werkzaam bij de Universidad Nacional de Colombia waarin zij specialiseert in Criminele juridische instellingen en Justitie, Slachtoffers en Vredesopbouw. Op dit moment is zij vicepresident van de Committee for Solidarity with Political Prisoners (CSPP). Hier werkt zij aan transitional justice en garantstellingen voor vrede. Daarnaast is Ana Maria Rodriguez ook de nationaal woordvoerder van de Nationale Beweging van Slachtoffers van Staatsmisdaden, en van de Coördinatie Colombia-Europa-VS. Hiernaast is zij ook vertegenwoordiger van de slachtoffers in zaak 003 van de Speciale Jurisdictie voor Vrede, “moorden en gedwongen verdwijningen die door staatsagenten onrechtmatig als gevechtsslachtoffers worden gepresenteerd”. 

Het programma 

In Nederland lag er een vol programma. Op zondag 24 september kwamen Ana Maria Rodriguez en Daniela Rodriguez aan. De eerste afspraak was op maandag ochtend met Lawyers for Lawyers in Amsterdam. Lawyers for Lawyers is een organisatie die zich inzet voor advocaten wereldwijd. Hun missie is dat elke advocaat hun beroep vrij en onafhankelijk kan uitvoeren. Tijdens deze afspraak werd er besproken wat het doel van hun bezoek was en er werdt gesproken over hoe Lawyers for Lawyers de advocaten duurzaam kan ondersteunen buiten de UPR om. Hierna spraken de mensenrechtenadvocaten met onderzoeker Dr. Julienne Weegels en een aantal van haar studenten. Dr. Julienne Weegels is assistant professor voor Latijns Amerikaanse Studies bij het CEDLA. Het was ontzettend waardevol voor beide advocaten om informeel met studenten te kunnen praten over hun werk omdat ze aangaven dat de nieuwsgierigheid van studenten hen ook weer inspireert om op een andere manier naar hun werk te kijken, en dus nieuwe perspectieven creëert. 

Op dinsdag 26 september, dag 2, stond een afspraak met mensenrechtenorganisatie PAX en een afspraak met internationale vrouwenrechten organisatie Wo=Men op het ochtendprogramma. PAX zet zich internationaal in voor vrede en veiligheid. Tijdens deze afspraak bespraken Ana Maria Rodriguez en Daniela Rodriguez de situatie van het maatschappelijke middenveld en hoe het politieke landschap eruit ziet 1 jaar sinds het begin van het presidentschap van Gustavo Petro.  Na deze afspraak moest er meteen worden doorgereisd naar Den Haag voor de lunchafspraak bij Wo=Men. Wo=Men coördineert de Nederlandse implementatie van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes (SDG 5) in nationaal en internationaal beleid. Vanuit dit oogpunt waren zij dan ook erg geïnteresseerd in het verhaal en de opdracht van Ana Maria Rodriguez en Daniela Rodriguez.  

Podcast 

De dag eindigde met het maken van een visuele podcast waarin zij spraken over hun werk als mensenrechtenverdedigers in Colombia en het huidige geweld in het land, de waarde van een advocacy tour, de ondersteuning van een organisatie als PBI en wat hun drijfveren zijn om dit werk te blijven doen. Houd onze social mediakanalen in de gaten, hier volgt snel meer over!  

Al met al waren het twee volle dagen met waardevolle input van de mensenrechtenadvocaten Ana Maria Rodriguez en Daniela Rodriguez. PBI Nederland blijft zich inzetten voor het werk van mensenrechtenverdedigers zoals Ana en Daniela. PBI doet dit door mee te kijken en luisteren wat er lokaal gebeurt en waar nodig in Nederland en Internationaal hun steunnetwerk in te zetten, met als doel te functioneren als de ogen en oren van de internationale gemeenschap. Dit doen wij door nationaal en internationaal signalen door te geven van de status van de mensenrechtenverdedigers waar wij mee samen werken. Hierdoor wordt er ruimte gecreeërd waardoor mensenrechtenverdedigers op een veilige manier aan een betere toekomst kunnen werken.

PBI ondersteunen en zo een bijdrage leveren aan de bescherming van mensenrechten? 

Doneer hier veilig online 

Deze activiteiten van PBI zijn onderdeel van ons project Voices for Change. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van Vfonds, Haëlla en Lush.
vfonds logo