Nieuw verdrag voor meer veiligheid Latijns-Amerikaanse natuurbeschermers

Na zes jaar onderhandelen is er een wettelijk binden akkoord ondertekend door 24 Latijns-Amerikaanse en Caraïbische landen. Zij gaan maatregelen nemen om de veiligheid van natuurbeschermers te waarborgen.

In het afgelopen jaar zijn er in Latijns-Amerika zo’n 120 natuurbeschermers vermoord. Een enorm aantal wat jaarlijks steeds verder toe nam. Het akkoord, dat bekendstaat als LAC P10, maakt het voor staten nu wettelijk afdwingbaar om daders van geweld op natuurbeschermers te bestraffen en  veiligheid van natuurbeschermers garanderen. Naast de garantie dat de ondergetekende staten een veilige omgeving bieden, moeten zij burgers ook vrije toegang verlenen tot informatie en burgers inspraak geven bij de besluitvorming over milieugerelateerde zaken .

Dit is goed nieuws voor de veiligheid van de natuurbeschermers in de regio Latijns-Amerika. Het is echter van belang dat er op wereldwijd niveau wordt gewerkt aan een vergelijkbaar bindend verdrag.  Ook in Nederland tekenden ruim 30.000 mensen een petitie die hierom vraagt. In september ging PBI samen met verschillende andere organisaties naar Den Haag om de petitie aan de Tweede Kamer aan te bieden.