Peace Brigades International

Nieuwe Shelter City gast uit Colombia

Shelter City Utrecht gaat van start dit jaar met een nieuwe gast uit Colombia! Onze nieuwe gast is Vilma Gómez, directeur en juridische vertegenwoordiger van Defence for Children International – Colombia.

Samen met haar organisatie zet Vilma zich in voor jeugdrechtspraak, kinderen in gewapende conflicten, vredesopbouw, rechten van inheemse meisjes en vrouwen en geweld tegen kinderen. De organisatie werkt vooral in de risicovolle conflictgebieden van het land. Vilma wordt erkend voor haar kritische houding tegen het huidige kinderrechtenbeleid in Colombia. Ze leidde de oprichting van een nationaal platform voor het maatschappelijk middenveld, opgericht met de missie om de rechten van jongens en meisjes die getroffen zijn door het gewapende conflict in Colombia te promoten en te beschermen.

Mensenrechtenschendingen in Colombia  

Colombia heeft meer dan 50 jaar geleden onder een gewapend conflict. Er zijn naar schatting 220.000 mensen gedood en 5 miljoen ontheemden. In november 2017 bereikte de Colombiaanse regering een vredesovereenkomst met de FARC-guerrilla’s. In Colombia blijft de situatie voor maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers echter uitdagend en vaak gevaarlijk. De gevolgen voor mensenrechtenverdedigers in Colombia komen op verschillende manieren tot uiting, waaronder het koppelen van mensen van sociale en mensenrechtenorganisaties aan criminele daden of “terrorisme”. Arrestaties van mensenrechtenverdedigers worden uitgevoerd zonder een gerechtelijk bevel. Mensenrechtenverdedigers worden beschuldigd van daden die ze niet hebben gepleegd, valse getuigen worden gebruikt en mediaprofielen van zogenaamd “terroristen” worden vervaardigd.

Bedreigingen

De organisatie van Vilma wordt vervolgd en geïntimideerd door interceptie van mobiele telefoons, computers en personen die worden gevolgd. Dit genereert situaties van angst en paniek. Het heeft ook geleid tot stigmatisering van de organisatie. Ook zijn verschillende fondsen bevroren die de toekomst van de organisatie in gevaar heeft gebracht.

Shelter City

In het kader van het Shelter City programma zal Vilma de komende drie maanden in Utrecht verblijven. Hier kan Vilma haar werk in veiligheid voortzetten en even op adem komen.  Lees hier meer over het Shelter City project in Utrecht!

 

Tags