Nieuwe Shelter City gast: Marta

Raúl is nog maar net vertrokken terug naar Mexico, en de volgende gast voor Shelter City Utrecht staat alweer voor de deur! Deze keer is het mensenrechtenverdediger Marta uit Polen.

Marta werkt als co-founder, vrouwenrechtenverdediger en beschermer van de democratie voor de organisatie Polish Women’s Strike (Ogólnopolski Strajk Kobiet, OSK). OSK is een maatschappelijke beweging en zij organiseren o.a. protesten voor vrouwenrechten, mensenrechten en de bescherming van de democratie in Polen. In 2016 begon zij OSK naar aanleiding van de protesten die zij opzette tegen het verbod op abortus wat het Poolse parlement had voorgesteld. Na deze protesten is het verbod verworpen.

Vrouwenrechten in Polen zijn de laatste jaren sterk achteruit gegaan. In 2021 heeft het Pools Constitutioneel Hof een besluit genomen wat de abortuswet verder inperkte. Hierop volgde een langdurig protest, in 600 steden in Polen, mede-georganiseerd door OSK. Dit leidde tot een aanzienlijke toename in het aantal meisjes en vrouwen dat hulp zocht bij het verkrijgen van toegang tot een abortus. Tot op heden wordt nog nagegaan of dit besluit in strijd is met het Verdrag van Istanbul (inzake geweld tegen vrouwen).

Vandaag de dag worden vrouwenrechtenactivisten nog steeds bedreigd en geïntimideerd vanwege hun steun voor vrouwenrechten en abortus, met weinig tot geen steun van de lokale autoriteiten.

Als de President van OSK is zij ook het gezicht van de organisatie. Ze organiseert niet alleen de protesten en acties van OSK, maar is ook leider tijdens deze acties. Omdat zij met naam en gezicht gelinkt is aan deze acties, ontvangt zij geregeld dreigementen. Via het Shelter City programma is zij in Utrecht om tot rust te komen.