Nieuwe Shelter City-gast in Utrecht

Ileana heeft ons nog maar net verlaten of er staat alweer een nieuwe Shelter City-gast klaar om verwelkomd te worden door Utrecht: journaliste Inga uit Kirgizië.

Inga werkt als programmadirecteur voor de School of Peacemaking en Media Technology in Centraal-Azië. De organisatie richt zich op mediamonitoring van haat en xenofobie, onderzoek naar de vrijheid van meningsuiting, het tegengaan van haat zaaien in de media en op internet. Bovendien richten ze zich op het tegengaan van propaganda van gewelddadig extremisme, het aanmoedigen van diversiteit en training over mediakwesties. De organisatie waar Inga voor werkt, is de enige organisatie in Centraal-Azië die projecten uitvoert op het gebied van xenofobie, extremisme en haatdragende taal, omdat deze onderwerpen als gevoelig worden beschouwd.

Inga startte de constante monitoring van de media op hate speech. Hate speech is communicatie in het openbaar waarin haat wordt geuit of geweld wordt gestimuleerd tegen een persoon of groep op basis van bijvoorbeeld religie, ras, sekse of seksuele geaardheid (Cambridge Dictionary). Deze monitoring bestond tot dan toe helemaal niet in Kirgizië. Verder reageert Inga ook op mensenrechtenschendingen via het schrijven van statements, schrijft ze analytische artikelen, geeft ze workshops voor journalisten en mensenrechtenverdedigers en werkt ze aan bewustmakingscampagnes in Centraal-Azië. Vroeger heeft Inga als Senior Editor voor het Instituut voor War & Peace reporting gewerkt.

Kirgizië is een door land ingesloten land, dat bijna 5 keer zo groot is als Nederland. De officiële talen zijn Russisch en Kirgizisch. In de afgelopen jaren is de Kirgizische regering begonnen met het bestrijden van terrorismebestrijding na dodelijke aanvallen in het buitenland die onderzoekers koppelden aan extremisten van Centraal-Aziatische afkomst. Sinds 2010 zijn er 358 mensen veroordeeld voor het bezitten van materiaal, wat volgens de officieren van justitie bewijst dat ze van plan waren om aan te zetten tot geweld.

Al jaren ontvangt Inga dreigementen. Ze is blij dat ze nu even in Nederland kan verblijven en ze zit vol energie. Ze wil graag leren over Europese wetten, ze wil haar Engels bijspijkeren en ook graag Nederlands leren.