Peace Brigades International

Open brief aan de EU en nationale leiders over de EU-begroting

NGO’s zijn van cruciaal belang voor het behoud van de sociale cohesie en solidariteit, de verdediging van de rechten en vrijheden van de burgers en de versterking van onze democratieën. PBI roept samen met meer dan 300 maatschappelijke organisaties de EU op om de grondrechten te verdedigen en voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen.

Ga naar de link voor meer informatie, en om de brief in te zien (Engels)

Tags