PBI betreurt moord op Mexicaanse landrechtenverdediger Fidel Heras Cruz

Op zaterdag 23 januari 2021 is de Mexicaanse landrechtenverdediger en gemeenschapsleider Fidel Heras Cruz vermoord in Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

Fidel Heras Cruz was de leider van het Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna en lid van het Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER). De Mexicaanse krant Excelsior laat weten dat COPUDEVER zich verzet tegen de stuwdam van Paso de la Reyna en dat Heras Cruz actief het grondgebied en de Río Verde verdedigde tegen de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Dezelfde krant geeft aan dat hij op 21 januari doodsbedreigingen zou hebben ontvangen en dat hij op 17 januari een rapport zou hebben ingediend over de situatie omtrent de ontginning van steen uit de Río Verde door een lokale veehoudersfamilie.

In een artikel van de Mexicaanse krant El Universal staat dat COPUDEVER zich al sinds 2019 verzet tegen de pogingen van de lokale burgemeester om steen uit de Río Verde te ontginnen. Ondanks het verzet van de gemeenschap van Paso de la Reyna werd er een akkoord gesloten over de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen. Maar volgens de krant zouden de lokale autoriteiten dit akkoord sinds augustus naast zich neer hebben gelegd en zouden ze zonder de benodigde milieutoestemmingen de ontginning juist hebben opgevoerd.

Veel organisaties, zowel binnen als buiten Mexico, hebben de moord op Fidel Heras Cruz veroordeeld.

COPUDEVER wordt begeleid door EDUCA Oaxaca, een organisatie die op haar beurt door PBI Mexico wordt begeleid.

PBI Mexico heeft zijn zorgen geuit over de moord op Heras Cruz en de veiligheidssituatie van landrechtenverdedigers in Mexico: “We dringen er bij de autoriteiten op aan om de zaak op te helderen en ervoor te zorgen dat deze betreurenswaardige moord niet onbestraft blijft. We betuigen onze steun aan de familie van de landrechtenverdediger en de organisaties en personen met wie hij samenwerkte.”

Ook vanuit PBI Nederland willen we onze steun en solidariteit betuigen aan de familieleden van het slachtoffer en de organisaties waar hij zich tijdens zijn leven voor heeft ingezet.