PBI bezorgd over mensenrechtenschendingen in oorlog Oekraïne en escalatie van het conflict

Zorgen over mensenrechtenschendingen in de context van de oorlog in Oekraïne en de escalatie van het conflict.

Peace Brigades International uit haar zorgen over de serieuze schendingen van de mensenrechten momenteel in de context van de oorlog in Oekraïne en de escalatie van het conflict.

“Als organisatie zijn wij toegewijd aan vrede, geweldloze conflict oplossing en een einde aan militarisering; wij sluiten ons aan bij de oproep tot een onmiddellijk einde aan deze oorlog”

Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten (OHCHR) telt tussen 24 februari (het begin van de Russische agressie) en 13 maart 1,761 burgerslachtoffers (636 overleden, 1,123 gewonden) in Oekraïne. Het OHCHR heeft verklaard dat het “echte cijfer waarschijnlijk veel hoger” is.

Het verlenen van militaire hulp en het legitimeren van oorlogszuchtig gedachtengoed zijn redenen tot grote bezorgdheid

Ondanks de oproep van VN-secretaris Antonio Guterres tot “onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden en serieuze onderhandelingen op basis van de beginselen van het VN-Handvest en het internationaal recht”, hebben vele landen op de crisis gereageerd door wapens en militair materieel naar Oekraïne te sturen en door te beloven de militaire uitgaven te verhogen. Wij vrezen dat dit initiatief het gewapende conflict en het lijden van de burgerbevolking wereldwijd zal doen voortduren.

Eveneens zijn we bezorgd dat onder het motto van “veiligheid” landen en legers die zich schuldig maken aan ernstige mensenrechtenschendingen en misdaden tegen de menselijkheid worden erkend als “belangrijke bondgenoten” van de NAVO.

“Vanuit PBI roepen we alle partijen, in het bijzonder politieke leiders en de media, op om uiterst zorgvuldig te zijn in hun taalgebruik tijdens publieke toespraken, en in het bijzonder om alle mogelijke diplomatieke kanalen te verkennen voor de opbouw van vrede.”

In een scenario van internationale polarisatie is de stigmatisering van het pacifisme alarmerend.

Wij betreuren de arrestaties van meer dan 14.000 anti-oorlogsdemonstranten in Rusland, sinds het begin van de oorlog. Wij maken ons ook zorgen over de op 4 maart goedgekeurde nieuwe Russische wet die anti-oorlogsdemonstraties en onafhankelijke berichtgeving over de oorlog en het leger illegaal maakt; met tot 15 jaar gevangenisstraf als gevolg.

We maken ons ook zorgen over de straffen die zowel Rusland als Oekraïne op gewetensbezwaarden toepassen en vrezen voor de situatie van mensenrechtenverdedigers zowel in Oekraïne als in Rusland.

“PBI is solidair met initiatieven uit het Oekraïense en Russische maatschappelijke midden die elkaar steunen en geweldloze alternatieven bieden ten tijden van oorlog, in het bijzonder vrouwenorganisaties en -bewegingen”.

In een mondiaal scenario dat wordt gekenmerkt door de klimaatnoodsituatie, mag de wens om de financiering van het Russische leger te stoppen door de Russische olie- en gasexport naar Europa stop te zetten, niet leiden tot meer extractivisme in plaats van klimaatactie.

“PBI roept op tot bindende wetgeving die bedrijven verplicht de mensenrechten in hun hele toeleveringsketen volledig te respecteren en duurzame economische, sociale en milieu-investeringen te garanderen.”

Het dominante veiligheidsdiscours dat gepaard gaat met de militarisering van samenlevingen stelt teleur. Miljarden meer uitgeven aan wapens zal de wereld niet veiliger maken.

In 2020 stegen de wereldwijde militaire uitgaven met ruim 2,5% tot bijna 2 biljoen dollar. Rusland gaf 61,7 miljard dollar uit, terwijl Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada samen 246 miljard dollar uitgaven. De Verenigde Staten gaven 778 miljard dollar uit, waardoor de NAVO-uitgaven in 2020 meer dan 1 biljoen dollar zullen bedragen.

Sinds het begin van de oorlog hebben landen als Spanje, Duitsland, Frankrijk en Canada allemaal verklaard dat ze hun militaire uitgaven zullen verhogen. Spanje besteedt momenteel 1,4% van zijn BBP aan het leger; de regering zegt nu dat te zullen verhogen tot 2%. Canada is van plan om van 1,39% van zijn BBP aan defensie te besteden naar “meer dan twee procent” volgens de minister van Defensie – waarschijnlijk een stijging van 20 miljard dollar per jaar.

“Bij PBI zijn we voorstander van een concept van veiligheid dat gekoppeld is aan de bescherming van de mensenrechten en het respect voor het leven, de ecosystemen en de gemeenschappelijke goederen. De verscherping van het conflict in deze oorlog, en alle oorlogen die zich over de hele wereld voordoen, maakt het dringend noodzakelijk om de instrumenten voor civiele en ontwikkelingssamenwerking te versterken, gericht op conflictbeheersing en de bevordering van een effectieve en duurzame vrede”.

Meer weten over geweldloze aanpakken? Lees hier een artikel van Waging Nonviolence over Oekraïne en een mogelijke geweldloze aanpak.