Peace Brigades International

PBI Nederland zoekt bestuurslid fondsenwerving (3-6 uur per maand)

Plaats in de organisatie

Als lid van het bestuur van de stichting PBI Nederland werk je mee aan het bereiken van de doelstellingen van de stichting zoals vastgelegd in het beleidsplan 2018-2023. PBI Nederland is een zelfstandige organisatie, maar handelt binnen de kaders van Peace Brigades International. Het bestuur van PBI Nederland werkt onbezoldigd.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Vormgeven van de fondsenwervingsstrategie van PBI NL, samen met de coördinator;
 • Het coachen van vrijwilligers (in samenspraak met coordinator)
 • Het voeren van gesprekken met potentiële financiers;
 • Het (mee)schrijven van financieringsaanvragen;
 • Participeren in de internationale werkgroep fondsenwerving van PBI (voertaal: Engels/Spaans).

Gevraagd wordt:

 • Kennis en ervaring op het gebied van fondsenwerving en een langetermijnvisie hierop;
 • Bereidheid om ook op andere gebieden mede de strategie te bepalen en de handen uit de mouwen te steken;
 • Ervaring met het werken in een stichting of NGO en als bestuurslid is een pré.
 • Bereidheid om 6 tot 7 keer per jaar deel te nemen aan de bestuursvergaderingen en op ad hoc basis tijd te investeren in PBI

Wat biedt PBI?

 • Gedreven medebestuursleden en samenwerking met enthousiaste staf en vrijwilligers
 • Een inspirerende en internationale organisatie met een ideële doelstelling
 • Ruimte voor initiatieven

Uitgebreide informatie over PBI vind je op deze website.

Nadere inlichtingen over deze vacature kunnen ingewonnen worden bij bestuurslid Bob van der Winden (bwinden@gmail.com) of bij de voorzitter Rosien Herweijer (rosien.herweijer@gmail.com).

Tags |