Peace Brigades International

PBI Nederland zoekt Penningmeester (4-8 uur per maand)

Plaats in de organisatie

De penningmeester is lid van het bestuur van de stichting PBI Nederland en werkt als zodanig mee aan het bereiken van de doelstellingen van de stichting zoals vastgelegd in het beleidsplan 2018-2023. PBI Nederland is een zelfstandige organisatie, maar handelt binnen de kaders van Peace Brigades International. Het bestuur van PBI Nederland werkt onbezoldigd.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Formuleert en bewaakt het financieel beleid van de stichting en stemt deze waar nodig af met de andere entiteiten binnen Peace Brigades International;
 • Voert de regie tussen office manager, boekhoudkantoor en externe accountant bij het opstellen en controleren van de boekhouding en jaarrekening;
 • Voert de regie tijdens het begrotingsproces en legt de begroting ter goedkeuring voor aan het bestuur;
 • Neemt de regie in het bijsturen van de begroting op basis van de kwartaalrapportages.
 • Onderhoudt periodiek (telefonisch en via de mail) contact met de coördinator/office manager en medebestuursleden;
 • Verantwoordelijk voor tijdige en correcte uitbetaling salarissen, loonheffing en sociale lasten.
 • Fiatteert minimaal maandelijks de bankbetalingen (of delegeert dit voor zover binnen de begroting aan de office manager en coördinator).
 • Participeren in de internationale werkgroep Finance van PBI (voertaal: Engels/Spaans).

Gevraagd wordt:

 • Affiniteit met de doelstelling van PBI en de werkwijze
 • Ervaring met het beoordelen van begrotingen, financiële verantwoording en jaarrekeningen;
 • Inzicht in boekhouden (de uitvoering gebeurt op dit moment door de office manager);
 • Bereid deel te nemen aan 6-7 bestuursbijeenkomsten per jaar en om op ad hoc basis tijd te investeren in PBI.

Wat biedt PBI?

 • Gedreven medebestuursleden en samenwerking met enthousiaste staf en vrijwilligers
 • Een inspirerende en internationale organisatie met een ideële doelstelling
 • Ruimte voor initiatieven

Uitgebreide informatie over PBI vind je op deze site.

Nadere inlichtingen over deze vacature kunnen ingewonnen worden bij de huidige penningmeester, Bas van Bergeijk (treasurer@peacebrigades.nl) of bij bestuurslid Bob van der Winden (bwinden@gmail.com).

Tags |