PBI organiseert webinar met vooraanstaande milieubeschermers tijdens COP26-top

Op 6 november organiseerde Peace Brigades International een webinar met zes vooraanstaande verdedigers van land- en milieurechten en de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor mensenrechten en het milieu.

Hannah Matthews (communicatie coordinator van PBI internationaal) modereerde het panel met David R. Boyd (UN Special Rapporteur), Juana Ramona Zuñiga (Honduras), Amaru Ruiz (Nicaragua), Nelly Madegwa (Kenia), Valeria Villalobos (Mexico), Sandra Calel (Guatemala) en Danilo Rueda (Colombia).

Er waren 408 mensen ingeschreven voor de webinar en er waren kijkers uit Colombia, Guatemala, Honduras, Kenia, Mexico, Costa Rica, Nicaragua, Italië, Duitsland, Verenigde Staten, UK, België, Spanje, Nederland, Canada, Oostenrijk, Trinidad en Tobago.

Om de video van het webinar te bekijken, klik hier.

David R. Boyd

“We hebben meer verdedigers nodig voor het recht op een gezond milieu, van de rechten van inheemse volkeren, van de rechten van het kind en andere mensenrechten. En toch is opkomen voor deze rechten vandaag de dag in veel te veel gebieden een gevaarlijke en zelfs dodelijke activiteit.” – David R. Boyd

David R. Boyd is de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten en het milieu. Hij begon the webinar met een indrukwekkende speech.

Op 8 oktober heeft de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin het recht van de mens op een schoon, gezond en duurzaam milieu wordt erkend. David merkte op: “Deze resolutie is vooral belangrijk voor alle verdedigers van de mensenrechten op het gebied van milieu die, vaak met groot risico, werken aan de bescherming van land, lucht, water en ecosystemen waar we allemaal van afhankelijk zijn.”

Volg David op @SREnvironment.

Juana Ramona Zuñiga

“Het is betreurenswaardig dat wij in andere landen een onderscheiding krijgen voor het verdedigen van deze rivier, voor het verdedigen van dit nationale park en dat ze ons in Honduras criminaliseren.” – Juana Ramona Zúñiga

Juana is lid van het Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (Comité voor de Verdediging van Gemeenschappelijke en Publieke Bezittingen – CMDBCP). Zij woont in het dorp Guapinol in de gemeente Tocoa in het departement Colón.

Haar man José Abelino Cedillo zit momenteel in de gevangenis met zeven andere verdedigers voor hun rol in de vreedzame verdediging van de Guapinol en San Pedro rivieren tegen vervuiling door de Inversiones Los Pinares ijzeroxide mijn.

Volg deze strijd op @GuapinolResiste.

Amaru Ruiz

“Door de incoherentie aan de kaak te stellen [van de Nicaraguaanse regering die belooft de bossen te beschermen terwijl bosbeschermers worden criminaliseert] hebben zij ons ook gecriminaliseerd.” – Amaru Ruiz

Amaru Ruíz is bioloog, onderzoeker, milieuactivist en voorzitter van de Fundación del Río, een non-profitorganisatie opgericht in 1990, dat gericht is op duurzame ontwikkeling en het behoud van natuurlijke rijkdommen in het zuidoosten van Nicaragua.

Amaru leeft sinds december 2018 in ballingschap en blijft vanuit Costa Rica pleiten voor de milieudefensie van het zuidoosten van het land, het begeleiden van inheemse en Afro-afgeleide gemeenschappen, en het bevorderen van acties met de Nicaraguaanse boerenbevolking die verbannen is in het noorden van het land.

Volg Amaru op @AmaruRuiz.

Nelly Madegwa

“In Kenia is er een wet dat vrouwen land mogen bezitten, maar in de praktijk is dat niet het geval. De gemeenschap begrijpt dat niet.” -Nelly Madegwa

Nelly werkt aan zaken die te maken hebben met schendingen van het recht van vrouwen op landbezit en leidt gemeenschapscafés. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er besproken over hoe belangrijk het is dat het recht van vrouwen om land te bezitten wordt gerespecteerd en hoe dit verband houdt met hun bijdrage aan de voedselzekerheid van het land.

Kenia is zeer kwetsbaar voor klimaatverandering, waardoor droogteperiodes en onregelmatige regenval verergeren. Het bezit van land is essentieel om vrouwen te helpen het hoofd te bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering, zoals droogte, en stelt hen in staat hun gezin te voeden. Ongeveer 32 procent van de huishoudens in Kenia is in handen van vrouwen, maar zij bezitten slechts 1 procent van de landeigendomsrechten.

Volg Nelly op @chamadui.

Valeria Villalobos

“De politieke en economische machten zijn vastbesloten om het milieu- en culturele erfgoed te manipuleren en te devalueren dat vertegenwoordigd wordt door onze heuvels en watermassa’s; belangrijke punten voor de strategieën inzake klimaatverandering.” – Valeria Villalobos

Valeria is een milieuactiviste bij Salvemos los cerros in Chihuahua City en werkt “om de heuvels te redden die de bron zijn van leven, water, lucht, cultuur, identiteit.”

Haar organisatie heeft benadrukt: “De heuvels helpen water op te vangen en de klimaatverandering te beperken. Naarmate de vernietiging van natuurgebieden voortschrijdt, zullen ‘natuurlijke’ rampen dat ook doen. …We verliezen allemaal met het verschrikkelijke politieke en economische model dat het milieu vernietigt. Een enkeling verdient veel geld, maar geld kan niet gegeten worden, het kan niet genomen worden, het kan niet ademen en het kan niet genezen.”

Volg deze strijd op @salvemoscerros1.

Sandra Calel

“We doen er alles aan om te blijven vechten voor de verdediging van de natuur. Dit doen we allemaal om de ontbossing aan te kaarten. In de noordelijke regio zijn er nog steeds rivieren, waar er bossen zijn, waar er grote ravijnen zijn, maar er zijn al veel doden gevallen bij het verdedigen van de natuur.” – Sandra Calel

Sandra is Maya Poqomchi en plaatsvervangend coördinator van de Verapaz Union of Campesina Organizations (UVOC), een inheemse en campesina organisatie die opkomt voor grondgebied en toegang tot land voor mensen in de departementen Alta en Baja Verapaz.

Veel van de gemeenschappen die door UVOC worden begeleid hebben nu al ernstig te lijden onder de klimaatverandering. Afgelopen herfst hebben de orkanen Iota en Eta de gemeenschappen zwaar getroffen, waarbij meer dan 150 mensen om het leven kwamen. Inheemse gemeenschappen in de regio bevestigen dat orkanen weliswaar “normaal” zijn, maar dat het niveau van de vernieling door deze orkanen werd verergerd door reeds bestaande schade aan de natuurlijke omgeving.

Volg UVOC op @UVOCGUATE.

Danilo Rueda

“Alleen het volk kan de georganiseerde samenleving redden. Alleen in de mate dat de bewuste burgerkracht (de macht van het volk) de bewuste macht is zal de samenleving worden getransformeerd.” – Danilo Rueda

Danilo is de nationale coördinator van de Interkerkelijke Commissie voor Gerechtigheid en Vrede die zich inzet voor sociaal-milieu gerechtigheid.

Hij merkte op: “Het grootkapitaal, hand in hand met de Colombiaanse en internationale politiek, vernietigt waterbronnen en flora en fauna door de bossen uit te putten. Dit is kapitalistische logica, die de accumulatie van kapitaal bevordert, en op de lange termijn zijn de effecten zeer negatief.”

Rueda voegt daaraan toe: “[Bescherming van het milieu is] zelfredzaamheid en capaciteitsopbouw om de gevolgen van schendingen van landrechten aan te pakken. Op dit gebied bevorderen we ook de weerbaarheid tegen het probleem van klimaatverandering.”

Volg de Commissie voor Gerechtigheid en Vrede op @Justiciaypazcol.

Wil je heel het webinar terugkijken? Klik dan hier.

.

Deze activiteiten van PBI werden mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van:

Tags