Peace Brigades International

PBI steunt de strijd voor sociale rechtvaardigheid

Sinds 26 november 2007 wordt 20 februari jaarlijks gevierd als de Werelddag van Sociale Rechtvaardigheid, the International Day of Social Justice.


De VN verklaart dat: “Sociale rechtvaardigheid een onderliggend principe is voor vreedzame en welvarende co-existentie binnen en tussen naties. We handhaven de principes van sociale rechtvaardigheid wanneer we gendergelijkheid of de rechten van inheemse volkeren en migranten bevorderen”. De organisatie merkt op dat “sociale rechtvaardigheid niet kan worden bereikt … zonder respect voor alle mensenrechten en fundamentele vrijheden”.
Het Internationale Forum voor sociale rechtvaardigheid van de VN stelt in hun recente rapport Social Justice in a Open World dat: “Sociale rechtvaardigheid in brede zin kan worden opgevat als de eerlijke verdeling van de vruchten van economische groei. Het is echter noodzakelijk om enkele belangrijke specificaties te verbinden aan deze verklaring. Momenteel lijkt het maximaliseren van groei het primaire doel, maar het is ook essentieel om ervoor te zorgen dat de groei duurzaam is, dat de integriteit van de natuurlijke omgeving wordt gerespecteerd ”.
Het rapport constateert de achteruitgang van sociale rechtvaardigheid op verschillende manieren, zoals de toenemende ongelijkheid in de verdeling van inkomsten en activa en de schijnbare opkomst van ongelijkheden op milieugebied.

Het werk van PBI helpt wereldwijd om sociale rechtvaardigheid te versterken. PBI begeleidt lokale mensenrechtenverdedigers die vechten voor het respecteren van de grondrechten, evenals organisaties die de bescherming van het milieu ondersteunen, de rechten van inheemse mensen en degenen die zich inzetten voor kwesties die verband houden met ongelijkheid en gerelateerde issues zoals landrechten. In deze hoedanigheid is PBI een belangrijke partner in de wereldwijde strijd om sociale rechtvaardigheid te bereiken.

Een organisatie die PBI in Colombia ondersteunt, is de Inter-Church Justice and Peace Commission (CIJP), die zich richt op het begeleiden en ondersteunen van afro-afstammelingen, inheemse gemeenschappen en mestizo-gemeenschappen die getroffen zijn door conflicten en geweld. Hun werk omvat het beschermen van landelijke gebieden en het milieu, waarbij ze zich inzetten gerechtigheid en voorstellen genereren voor integrale herstelbetalingen. Als gevolg van hun werk hebben de leden van CIJP te maken gehad met ernstige persoonlijke bedreigingen, in de vorm van moordaanslagen, ontvoering en lastercampagnes.
Pater Alberto Franco, uitvoerend secretaris van de CIJP zegt: “De begeleiding van PBI is erg belangrijk geweest in de verschillende regio’s waar we werken. Deze begeleiding heeft de veerkracht en bevestiging van de rechten van boeren, inheemse en afro-afstammingsgemeenschappen die we begeleiden mogelijk gemaakt. De begeleiding is fundamenteel, omdat de internationale aanwezigheid een element van ontmoediging wordt en dit heeft levens gered ”.

In Mexico ondersteunt PBI Casa del Migrante Saltillo, een organisatie die migranten ondersteunt en hun rechten beschermt tijdens hun reis door Mexico, een reis die vaak enorm gevaar met zich meebrengt. De organisatie handhaaft sociale rechtvaardigheid en moedigt de Mexicaanse regering aan om de rechten te erkennen van degenen die hun land ontvluchten vanwege geweld en vervolging.
De leden van Casa del Migrante Saltillo zijn bedreigd en aangevallen vanwege hun werk en vanwege het gebrek aan ondersteuning voor migrantenrechten in het hele land. PBI begeleidt leden van het asiel om zo de politieke ruimte te openen om hen in staat te stellen hun werk uit te voeren. De aanwezigheid van PBI is ook een symbool van de morele steun van de internationale gemeenschap aan mensenrechtenverdedigers.

Dit zijn slechts twee voorbeelden van het werk van PBI ter ondersteuning en begeleiding van lokale mensenrechtenverdedigers die vechten voor de fundamentele mensenrechten die de basis vormen voor sociale rechtvaardigheid. Zonder deze verdedigers kan sociale rechtvaardigheid niet worden bereikt en met de toenemende klimaatcrisis en wereldwijde ongelijkheid is het bereiken van echte sociale rechtvaardigheid nog nooit zo urgent geweest.

PBI zal degenen in de frontlinies staan van deze strijd en uitdagingen, blijven beschermen om wereldwijd een eerlijke, vreedzame en tolerante samenlevingen te bereiken.