PBI veroordeelt politiegeweld, militarisering en buitengerechtelijke executies

Peace Brigades International (PBI) uit haar bezorgdheid over buitensporig gebruik van geweld door de ordehandhavers van de staat, straffeloosheid ondanks vermeend wangedrag, de toenemende bewapening van de politie en het daarmee gepaard gaande risico van schendingen van de mensenrechten. Wij omarmen de basisprincipes van de Verenigde Naties  inzake het gebruik van geweld en vuurwapens door wetshandhavers. We zijn solidair met de BLM-beweging en herhalen dat politiegeweld een wereldwijd probleem is.

In Kenia werkt  PBI nauw samen met mensenrechtenverdedigers in de informele nederzettingen van Nairobi die onderzoek doen naar gevallen van buitengerechtelijke executies en gedwongen verdwijningen door de politie. In februari 2020 verklaarde een van die groepen, Missing Voices: “Vorig jaar telden we 107 door de politie gedode Kenianen, waarvan de meeste van de slachtoffers jonge mannen waren uit sloppenwijken.” En uit onderzoek van het Mathare Social Justice Center in 2017 blijkt dat de politie tussen 2013 en 2015 803 jongeren in de sloppenwijken van Mathare (nabij Nairobi) heeft gedood.

Uit Honduras meldt PBI ter plaatse: “Van 19 november 2017 tot 21 januari 2018 heeft PBI Honduras 35 geweldsincidenten geregistreerd ten aanzien van mensenrechtenverdedigers, sprekers en journalisten. De meeste van deze aanvallen houden verband met het buitensporig gebruik van geweld door de veiligheidstroepen van de staat tijdens protesten.” En deze observatie geeft een indruk van dit optreden: “In de vroege ochtend van 22 oktober 2015 doorzocht een groep van 20 agenten, 10 soldaten en 9 burgers drie huizen. Tijdens deze huiszoeking vielen ze drie vrouwen aan, dreigden hen te doden en sloegen en intimideerden 3 van de 16 kinderen die in de huizen aanwezig waren.”

Vanuit Mexico is er nu zorg over de oprichting van een Nationale Garde: “De organisaties die PBI vergezelt, zien een sterke koppeling tussen de gemilitariseerde strategie (in de War on Drugs) en de mensenrechtencrisis waarin het land zich nog steeds bevindt. In dit kader is het voorstel van de huidige regering (onder resident Lopez Obrador) om een Nationale Garde op te richten een ernstige zorg voor mensenrechtenorganisaties.” En de Interamerikaanse Mensenrechtencommissie constateerde dat bij de geruchtmakende verdwijning van 43 studenten in 2016 “de directe deelname van de federale, staats- en gemeentelijke politie betrokken was.”

Ook vanuit Guatemala heeft PBI soortgelijke zorgen rond de militarisering van de nationale burgerpolitie (PNC), waaronder een toenemende samenwerking tussen de PNC en het leger. En specifiek de mogelijkheid dat voormalige militairen zich bij de politie voegen en de aankoop van een ultramodern bewakingssysteem.

In Colombia valt in dit perspectief de recente dood van de student Jhonny Silva en de 14-jarige Nicolas Neira door de oproerpolitie ESMAD op. PBI Colombia: “Sociaal en vreedzaam protest is een mensenrecht, en bovenal kunnen onevenredige repressies niet worden gerechtvaardigd tegen de burgerbevolking. We vraag om garanties en respect voor het leven.”

Peace Brigades International zet zich wereldwijd in om ruimte te maken voor vrede en bij te dragen aan vreedzame oplossingen voor direct en structureel geweld.