Peace Brigades International

Precaire veiligheidssituatie voor mensenrechtenverdedigers in Colombia

Ondanks het vredesakkoord met de FARC leven vele inheemse en Afro-Colombiaanse gemeenschappen nog steeds in groot gevaar. Ze bevinden zich in een precaire veiligheidssituatie door onder andere de toenemende aanwezigheid van gewapende groeperingen. Hun komst gaat vaak gepaard met veel geweld. Zo werden in de afgelopen twee weken zowel Hernán Bedoya als Mario Castaño Bravo op brute wijze vermoord. Beiden waren leiders van inheemse gemeenschappen in Bajo Atrato, een door PBI begeleid gebied.

PBI is zeer verontrust over deze verslechterde veiligheidssituatie en het gebrek aan veiligheidsmaatregelen in het algemeen. Lees de hele verklaring hier.