Speaker Tour Colombia – “Nog een lange weg naar vrede”

Een van de werkzaamheden van PBI-Nederland is het organiseren van speaker tours met mensenrechtenverdedigers uit landen waar PBI actief is. 18 en 19 april ontvingen we Ana Maria Rodriguez uit Colombia. Ana Maria is juriste en afgevaardigde van een collectief van mensenrechtenadvocaten, genaamd CCJ, waarvoor ze afgezant is bij de Verenigde Naties. Door het werk van CCJ en de specifieke rol van Ana Maria, is ze een van de best geïnformeerde personen over de complexe situatie van het conflict in Colombia.

 

 

De twee dagen waarin Ana Maria in Nederland was zaten tjokvol met bezoeken aan parlementariërs, organisaties actief in Colombia, en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook sprak ze op een door ons mede georganiseerd evenement.

Publiek evenement bij CEDLA

Om geïnteresseerden de mogelijkheid te geven met Ana Maria in gesprek te gaan over de implementatie van het vredesakkoord met de FARC, hebben we een setting gecreëerd waarin dat mogelijk was. Dat het de eerste werkelijke zomerdag van het jaar was, heeft weinig personen tegengehouden naar het CEDLA (Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika) te komen.

Bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken sprak Ana Maria haar dank uit voor de bijdrage van Nederland aan het vredesproces in Colombia. Ook werd er gesproken over wat het land werkelijk nodig heeft. Met de werkzaamheden van PBI in het achterhoofd, werd met name ook de toenemende gevaarlijke situatie van mensenrechtenverdedigers in Colombia benadrukt. Het belang van preventieve maatregelen, in plaats van reactieve maatregelen, zou de veiligheid van deze mensen kunnen vergroten.

“De Colombiaanse regering heeft een van de meest uitgebreide veiligheidsprogramma voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers ter wereld, maar een specifieke toepassing van het programma rekening houdend met verschillende situaties per persoon, groep of etniciteit is afwezig. Dit bewijst zich doordat, ook al is er een dergelijk systeem, het aantal moorden op mensenrechtenverdedigers blijft toenemen.”  

In de Tweede Kamer gingen we langs bij Kees van der Staaij (SGP) en Isabelle Diks (GL). Beiden hebben zich op verschillende wijze beziggehouden met Colombia. Het bezoek van Ana Maria was een goed moment om beide te vertellen over de huidige situatie in het land.

 

Verder gingen we langs bij NIMD, SOMO, organisaties die belangrijk werk doen in Colombia. We aten met Lawyers For Lawyers, advocaten die hun kennis en netwerk inzetten om collega’s in Colombia een handje te helpen. Afsluitend sprak Ana Maria bij de Algemene Ledenvergadering van WO=MEN over de rol van vrouwen in het conflict en die van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers.

Na dit tweedaagse bliksembezoek aan Nederland is Ana Maria met een hoop nieuwe contacten en aanknopingspunten terug naar Colombia gegaan om haar werk voort te zetten.