Speaker Tour Colombia: de Rol van Vrouwen in het Vredesproces

Van 28 juni tot en met 1 juli hadden wij de Colombiaanse mensenrechtenverdedigster en advocate Olga Silva, van de organisatie Humanidad Vigente, op bezoek voor een speaker tour over de rol van vrouwen in het vredesproces in Colombia. Eind november 2016 is in Colombia definitief het Vredesakkoord met de FARC ondertekend en aangenomen. “Dit betekent echter niet dat er in Colombia nu ook echt vrede is. Wij zijn bezig met het implementeren van het akkoord, maar dat gaat moeizaam. Momenteel zijn we ook bezig met vredesonderhandelingen met de ELN, wat belangrijk is voor het bereiken van vrede in Colombia. Hierbij hebben we ook de hulp en steun van de internationale gemeenschap nodig”, aldus Olga.

Olga Silva, die sinds 2013 door PBI wordt begeleidt, werkt op de volgende drie thema’s: 1) straffeloosheid van seksueel geweld tegen vrouwen, 2) promotie van mensenrechten, rechten van kinderen en vrouwen die slachtoffer zijn geworden van het conflict, 3) alsmede landrechten.

Tijdens haar bezoek aan Nederland heeft Olga Silva onder meer een gesprek gehad op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier vertelde zij onder andere dat er sinds het ondertekenen van het akkoord met de FARC het aantal mensenrechtenverdedigers en sociale leiders dat bedreigd en vermoord wordt is gestegen. In de laatste 14 maanden zijn er 156 mensen vermoord. Ook vertelde zij dat “participatie van het maatschappelijk middenveld belangrijk is bij de implementatie van het vredesakkoord, alsmede dat er een de-escalatie komt van geweld door de paramilitairen, zij zijn namelijk tegen het akkoord. Dit is cruciaal om vrede te bereiken in Colombia.”

Verder had zij een ontmoeting met advocaten van Lawyers for Lawyers. Hier vertelde zij dat “advocaten in Colombia die mensenrechtenverdedigers of sociale leiders bijstaan worden gestigmatiseerd en gecriminaliseerd door de media maar ook de overheid. Zo zijn er na de bomaanslag in Bogota (17 juni 2017) 9 verdachten opgepakt, waarvan 3 advocaten en heeft de officier van Justitie hen in de media zonder enig bewijs en onderzoek al beschuldigd als zijnde de daders.” 

Ook had Olga een ontmoeting met mensen van Wo=Men, waar zij vertelde over de rol van vrouwen in het vredesproces. Zo vertelde zij dat “het seksueel geweld tegen vrouwen sinds het vredesakkoord stijgt. Dit komt vooral door de hoge straffeloosheid in het land.” Verder ziet zij het vredesakkoord als “een kans om dit tegen te gaan en meer vrouwenparticipatie te creëren, zeker in de implementatie van het vredesakkoord omdat vrouwen een ander perspectief hebben.”

Om verder een breder publiek te bereiken en aandacht te vragen voor haar werk heeft Olga een interview gegeven aan het online Latijns-Amerika tijdschrift ConSentido. Ook hebben wij wederom in samenwerking met het onderzoeksinstituut CEDLA een lezing georganiseerd waar Olga sprak over de rol van vrouwen als mensenrechtenverdedigsters en hun rol in het vredesproces.

Naast dat het wederom een erg interessante speaker tour was en Olga haar werk en de situatie in Colombia onder de aandacht kon brengen, heeft zij relevante contacten opgedaan die haar verder kunnen helpen in haar werk. Olga is dan ook met een positief gevoel terug naar huis gegaan.


Deze activiteiten van PBI worden mede mogelijk gemaakt door bijdrages van: