Speaker tour Honduras: Land- en culturele rechten van de Garífuna gemeenschap

Van zondag 3 december t/m woensdag 6 december bracht de Hondurese mensenrechtenverdedigster Aurelia Martina Arzú Rochez een bezoek aan Nederland in het kader van een Speaker tour. Aurelia Arzú is vice-coördinator en spirituele leider van de Garífuna organisatie OFRANEH, een organisatie die zich inzet voor de land- en culturele rechten van de Afro-Caribische Garífuna gemeenschap. Aurelia bezocht diverse organisaties om het belang van vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van lokale bevolking (FPIC) bij (internationale) projecten te benadrukken.

Het bezoek van Aurelia Arzú vond plaats vlak na de verkiezingen in Honduras, waar veel onzekerheid en ongeregeldheden mee gepaard gingen. Daarnaast is er, ook in Nederland, aanzienlijke aandacht voor milieu-activisme en landrechten in Honduras. In het recentelijk gepubliceerde onderzoeksrapport over de zaak Agua Zarca en de dood van Berta Cáceres wordt gesteld dat de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO grove nalatigheid te verwijten valt (waar ook de Volkskrant over berichtte). Tijdens de Speakertour bracht Aurelia een bezoek aan FMO om het mensenrechtenbeleid van de ontwikkelingsbank te bespreken en ideeën aan te dragen over verbetering van monitoring van gefinancierde projecten.

Aurelia ging ook in gesprek met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en diverse NGO’s in Nederland, waaronder Amnesty International, Hivos, Both ENDS en IUCN. Op maandag 4 december hadden studenten van het CEDLA (Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika) en andere geïnteresseerden de mogelijkheid om in gesprek te gaan met Aurelia tijdens de Discussion Meeting: The Defense of Garífuna Cultural and Environmental Rights in Honduras.

De bijeenkomsten tijdens de Speakertour boden Aurelia de mogelijkheid om de organisaties te vertellen over de problemen die de lokale Afro-Caribische Garífuna gemeenschap ervaart in de bescherming van hun land- en culturele rechten. Daarnaast besprak Aurelia de twee zaken die OFRANEH heeft aangespannen tegen de Hondurese Staat bij het Inter-Amerikaans Hof. Het Inter-Amerikaans Hof heeft in haar vonnissen de Hondurese staat aangeraden “een effectief mechanisme te creëren waarmee het recht op en de toegang tot het traditionele grondgebied van de Hondurese inheemse gemeenschappen wordt gewaarborgd en waarmee deze grond wordt beschermd tegen acties van de staat of acties van derden die inbreuk maken op dit recht.” Vooral het uitblijven van een dergelijk effectief mechanisme in Honduras was onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomsten.

Woensdag 6 december kwam de speaker tour in Nederland tot een eind en reisde Aurelia verder naar Parijs en Brussel. De Belgische journalistieke website MO* publiceerde een artikel over de verkiezingen in Honduras, waarin ook Aurelia aan het woord komt.


Deze activiteiten werden mede mogelijk gemaakt door bijdrages van: