Peace Brigades International

Speaker tour Omar Jerónimo, Guatemala

In november was de Guatemalteekse mensenrechtenverdediger Omar Jerónimo op bezoek in Nederland. Tijdens deze speakertour heeft Omar afspraken gehad met verschillende Nederlandse NGO’s, het Ministerie van Buitenlandse zaken en FMO om aandacht te vragen voor de zorgwekkende mensenrechten situatie in Guatemala. Daarnaast sprak Omar tijdens het Human Rights Cafe op 26 november over de problematiek rondom Business and Human Rights. Zijn belangrijkste boodschap:

Overheden gaan er vanuit dat investeren in ontwikkeling hetzelfde is als investeren in mensenrechten, maar dit is vaak niet het geval! Landen zouden binnen hun ontwikkelingssamenwerkingsprogramma’s duidelijk moeten maken hoe zij rechtvaardigheid en de bescherming van mensenrechten hierin ondersteunen.’’

Omar Jerónimo werkt al jaren als mensenrechtenverdediger en is oprichter van de organisatie Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día (CCCND). Omar is van origine Maya Ch’orti’ en zet zich in voor de rechten van zijn gemeenschap. Omar heeft een achtergrond in fiscaal recht en heeft daarnaast opleidingen genoten in de gemeenschappelijke rechten van inheemse gemeenschappen en mensenrechten in het algemeen. Samen met zijn organisatie CCCND zet hij zich in voor de promotie en bescherming van mensenrechten in de context van grootschalige investeringen en de toegang tot rechtsbijstand en schadevergoedingen voor de gemeenschap.

PBI begeleidt de organisatie CCCND sinds 2009. Verschillende leden van de organisatie zijn slachtoffer geworden van bedreigingen en aanvallen, inclusief doodsbedreigingen en intimidaties, vanwege hun inspanningen voor de gemeenschap. Sinds vorig jaar heeft PBI een sterke stijging waargenomen in het aantal bedreigingen, intimidaties, negatieve opmerkingen en laster jegens CCCND en haar leden. Tussen maart en september 2015 heeft PBI 81 veiligheidsincidenten geregistreerd, dit is vijf keer meer dan de dezelfde periode het jaar daarvoor (17). Onder andere werden er 22 gevallen van bedreigingen, 17 gevallen van intimidaties en 14 gevallen van laster geregistreerd.


Deze activiteiten van PBI worden mede mogelijk gemaakt door bijdrages van: