Speakers Tour Colombia: een moeizaam zoektocht naar waarheid en gerechtigheid

Op 5 en 6 november ontving PBI-Nederland de Colombiaanse mensenrechtenadvocaat Daniel Prado. Daniel wordt al meer dan 20 jaar begeleid door PBI-Colombia. Tijdens zijn korte bezoek aan Nederland heeft PBI een Speakers Tour georganiseerd. Deze tour gaf Prado de mogelijkheid om zijn werk en de mensenrechtensituatie in Colombia onder de aandacht te brengen van de Nederlandse overheid en het maatschappelijk middenveld.

 

Daniel Prado in Den Haag : ‘In mijn geval is de begeleiding van PBI een betere veiligheidsgarantie dan wat de Colombiaanse overheid aanbiedt’.

 

Vrede en gerechtigheid in Colombia

In 2016 werd het vredesakkoord tussen de regering en de FARC – de grootste guerrillabeweging van Colombia – ondertekend. Dit zou een einde moeten brengen aan een al meer dan 50 jaar durend conflict.  Desalniettemin is er twee jaar na het ondertekenen van het akkoord nog maar weinig succes geboekt wat betreft de implementatie.

Een belangrijk onderdeel is het recht op waarheidsvinding en gerechtigheid. De Colombiaanse advocaat Daniel Prado zet zich hier al jarenlang voor in. Zo vertegenwoordigt hij de slachtoffers van de paramilitaire groep ‘Doce Aposteles’. Deze groep is schuldig aan grootschalige mensenrechtenschendingen in het noordwesten van het departement Antioquia. Santiago Uribe, broer van ex-president Alvaro Uribe Velez, wordt als verantwoordelijk gesteld voor het oprichten en het in stand houden van de Doce Aposteles. Als gevolg hiervan ligt de rechtszaak in Colombia zeer gevoelig. En hoewel dit proces bijna tot een einde nadert, worden de bedreigingen aan het adres van Padro en andere betrokkenen steeds heftiger.

Speakers Tour

Eenmaal in Nederland had Daniel Prado een ontmoeting met vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tijdens deze kennismaking hebben zij gesproken over de voortgang van het vredesakkoord en over het belang van waarheidsvinding voor de vredesopbouw in Colombia. Ook de verslechterde veiligheidssituatie van mensenrechtenverdedigers kwam aan bod. Een zorgelijk onderwerp, aangezien er tussen januari en augustus 2018 naar schatting 110 mensenrechtenverdedigers zijn vermoord.

Daniel Prado en PBI landenspecialist Inge van der Spek bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Hierover werd ook gesproken met Lawyers for Lawyers, een organisatie die opkomt voor advocaten die worden bedreigd en tegengewerkt tijdens het uitvoeren van hun beroep. Met hen werd vooral de onzekere toekomst van het Vredestribunaal (Justicial Especial para la Paz) uitgebreid besproken. Een ander gespreksonderwerk was de veiligheid voor betrokken rechters en advocaten. Steun voor het voortzetten van hun werk is hard nodig. 

Ontmoeting met Lawyers for Lawyers in Amsterdam

Tot slot werd Daniel geïnterviewd door journalist Edwin Koopman. Tijdens dit interview gaf hij onder andere aan hoe Nederland kan bijdragen aan de implementatie van het vredesakkoord en de veiligheidssituatie van mensenrechtenverdedigers.

Journalist Edwin Koopman interviewt Daniel Prado
Daniel Prado en PBI landenspecialist Stephania Rivera bij het Vredespaleis

 

Na zijn korte verblijf in Nederland heeft Daniel Prado meer zichtbaarheid kunnen creëren voor zijn werk en de mensenrechtensituatie in Colombia. Maar de missie van Prado zat er met zijn stormbezoek aan Nederland nog lang niet op: in verschillende landen in Europa doet hij de komende weken zijn verhaal.