Speakertour Guatemala 2022

In december was Edgar Fernando Pérez Archile, oprichter en directeur van het Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala (BJDHG), in Nederland voor een korte speakertour om zichtbaarheid te creëren over de situatie voor advocaten in Guatemala.

Edgar heeft een lange geschiedenis van verdediging en inzet voor de mensenrechten, door gerechtigheid te zoeken voor slachtoffers en familieleden van slachtoffers van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tegen de burgerbevolking van Guatemala, begaan tijdens het interne gewapende conflict. Dankzij zijn professionalisme en toewijding heeft Guatemala belangrijke stappen kunnen zetten in de strijd tegen de straffeloosheid. Zo is Edgar Pérez een sleutelfiguur geworden in de opening van juridische ruimten om gerechtigheid te bereiken op het gebied van ernstige schendingen van de mensenrechten, voornamelijk die welke zijn begaan tijdens het meer dan 36 jaar durende interne gewapende conflict.

Naast zijn werk met de slachtoffers van het interne gewapende conflict heeft Edgar Pérez ook gestreefd naar gerechtigheid voor mensenrechtenactivisten die sinds de ondertekening van de vredesakkoorden tot op heden zijn aangevallen vanwege hun inzet voor de verdediging van de mensenrechten.

Het werk van Edgar Pérez en zijn collega’s van de BJDHG is essentieel voor de mensenrechten in Guatemala en internationaal. Hun intensieve werk heeft het mogelijk gemaakt de fundamentele rechten van de meest kwetsbare groepen te verwezenlijken en heeft in de loop van de laatste jaren geleid tot belangrijke vorderingen bij nationale en internationale rechtbanken. Op dit moment lijkt de situatie voor advocaten in Guatemala te verergeren. Vrijwel alle onafhankelijke rechters zijn al in ballingschap en er wordt gevreesd dat advocaten hiervan als volgende slachtoffer zullen worden. Momenteel focust Edgar zich op de situatie van het rechtssysteem, op de afwezigheid van onafhankelijkheid binnen dit systeem, op het eerdergenoemde risico op ballingschap dat rechters en advocaten lopen, en op specifieke moeilijke zaken van de rechters en advocaten binnen zijn organisatie.

Speakertour

Edgar Pérez was in december 2022 in Nederland voor een eendaagse speakertour. Ondanks de korte duur van deze tour, was het een waardevolle dag. We hebben een bijeenkomst gehad met Wouter Hogt, beleidsmedewerker Guatemala bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, en daarnaast zijn we samengekomen met Noa Guldemond en Wout Albers van organisatie Lawyers for Lawyers. Tijdens de bijeenkomsten heeft Edgar Pérez gedeeld over de zorgwekkende situatie voor rechters en advocaten in Guatemala, met als objectief zichtbaarheid te creëren en waar mogelijk ondersteuning te vragen.

Inmiddels is Edgar Pérez terug in Guatemala, waar hij zijn werk als mensenrechtenadvocaat voortzet.

Geschreven door: Tessa Verheij en Danique Luttikhuisen

Deze activiteiten van PBI werden mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van vfonds.

vfonds investeert in vrede logo