Verslag Speaker Tour: Corry, activist uit Papoea

Afgelopen december 2019 was Karolina Onim (Corry) uit Papoea onze gast tijdens een Speaker Tour in Nederland. Ze was in Europa voor het EU NGO Forum dat werd gehouden in Brussel. Samen met de landenspecialist voor Indonesië en voormalige medewerkers van PBI Indonesië woonde Corry verschillende bijeenkomsten hier in Nederland bij.

Corry is een actief lid van de synode van de Christian Evangelical Church GKI in Jayapura, Papoea. Dit is de oudste en grootste kerk in Papoea en speelt een belangrijke rol in het leven van de Papoea’s, die de kerk benaderen wanneer ze hulp nodig hebben. Bovendien werkt ze bij de KPKC (Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan, Justice, Peace and Integrity of Creation, JPIC) met een focus op sociale, economische en culturele rechten in West-Papoea. Corry werkt met inheemse mensen, vrouwen en kinderen, en slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Ze heeft onlangs milieuschendingen onderzocht, samen met schendingen van landrechten. Haar werk draait om het bepleiten en netwerken met de overheid en bedrijven om hun beleid te beïnvloeden.

Tijdens haar verblijf in Nederland heeft ze de gelegenheid gehad om verschillende internationale organisaties en vertegenwoordigers van de Nederlandse overheid te ontmoeten. Tijdens die bijeenkomsten gaf Corry een update over de recente mensenrechtensituatie in Papoea na de spanningen die sinds 17 augustus zijn aangewakkerd. Corry droeg ook twee specifieke gevallen aan die speelden voorafgaand aan haar aankomst in Nederland: de eerste was een geplande palmolieplantage en landconflict met de inheemse gemeenschap in Merauke, de tweede de plannen voor het bouwen van een ruimtebasis op Biak en opnieuw met landconflict met de gemeenschap die rond het gebied leeft. Corry heeft onderzoek gedaan naar deze twee situaties als onderdeel van haar werk voor de bovengenoemde organisatie.

Ze werd ook uitgenodigd om een ​​presentatie te geven aan de universiteit. Ze schetste kort de cultuur en geschiedenis van Papoea en de meest recente ontwikkeling na het massale protest in Papoea en verschillende steden in Indonesië. Toen een van de studenten vroeg wat haar hoop is over de situatie in Papoea, hoopt ze alleen maar dat de internationale gemeenschap de woorden over de situatie in Papoea kan verspreiden:”Wij, Papoea’s, sterven op ons eigen land”.

EU NGO Forum in Brussel