Verslag Speakers Tour Mexico: De socio-milieu impact en conflicten rondom mijnbouw en energie projecten in Oaxaca.

Van 4 oktober tot en met 6 oktober organiseerde PBI Nederland een Speakers Tour Mexico. Tijdens deze speakers tour ontvingen wij de Mexicaanse mensenrechtenverdedigers Marcos Leyva, van de organisatie EDUCA, en Rosalinda Dionicio, een vertegenwoordigster van het Netwerk van Gemeenschapsverdedigers van de Mensen uit Oaxaca (REDECOM). De verdedigers hadden zo de mogelijkheid om te vertellen over de risico’s die gemeenschapsverdedigers lopen die tegen grootschalige economische projecten zijn in Oaxaca en de milieuschade die hier uit voortkomt. Zoals bijvoorbeeld bij de goud en zilvermijnbouw waar de gemeenschap in San Jose del Progreso door wordt getroffen. Maar ook over het instellen van een Speciale Economische Zone (ZEE) in de landengte van Tehuantepec en de potentiele impact op mensenrechten die dit kan hebben.

Tijdens hun bezoek aan Nederland hadden zij een afspraak met Bram van Ojik, van GroenLinks en bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar vertelde zij dat bij het instellen van de ZEE door de overheid wordt geanticipeerd op buitenlandse investeringen. Bovendien zouden de bedrijven in deze ZEE vrijgesteld zijn van het betalen van belastingen en arbeidsregels. Verder vertelde zij dat er vanuit de lokale overheid weinig participatie is met lokale organisaties en gemeenschappen omdat zij geen kritiek willen omdat Oaxaca een van de armste staten is van Mexico. Verder werd er tijdens de afspraak gekeken naar hoe de Nederlandse Ambassade het bedrijfsleven kan stimuleren om meer maatschappelijke verantwoord te ondernemen. Daarnaast vertelde zij ook over dat de EU en Mexico het Global Agreement momenteel aan het moderniseren zijn en dat daarin te weinig aandacht is voor mensenrechten.

Om hun verhaal ook publiekelijk te kunnen delen organiseerde wij samen met de Universiteit Leiden een Human Rights Cafe waar door studenten en verschillende onderzoekers met aandacht werd geluisterd naar hun verhaal.

 

 

 

 

 

Daarnaast hebben zij nog met verschillende NGOs gesproken zoals Both ENDS, IUCN, BankTrack en SOMO. Ondanks dat Both ENDS niet in Mexico werkt was men erg geïnteresseerd in het verhaal van Marcos en Rosalinda. Zo hebben zij onder andere gesproken over de International Labour Organisation (ILO) Conventie 169, die de overheid en bedrijven verplicht eerst de lokale bevolking te consulteren over projecten in hun gemeenschap. Marcos vertelde dat het probleem hiervan is dat dit internationale verdrag nog niet is omgezet in nationale wetgeving.

Met BankTrack is er gekeken hoe zij kunnen helpen bij het in kaart brengen van welke (internationale) banken betrokken zijn bij het financieren van de projecten in hun gemeenschap. Verder is er met SOMO gesproken over het belang van het verzamelen van concrete informatie en bewijzen van de gebeurtenissen in Oaxaca, en hoe dit aan te pakken.

Ook heeft er een expert meeting plaatsgevonden op het University College Utrecht met onderzoekers van het Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns-Amerika (CEDLA), Wageningen University, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Utrecht en Universiteit Leiden. Hierbij was er grote interesse voor het verhaal van Marcos en Rosalinda en steunbetuigingen.

 

 

 

 

De Speakers Tour heeft Marcos en Rosalinda gelegenheid geboden om aandacht te vragen voor de stem van de inheemse gemeenschappen in de realisatie van grote energieprojecten in Oaxaca. Zij hebben contacten kunnen opdoen met verschillende organisaties en partijen. Daarnaast gaven zij ook aan een heel groot gevoel van steun te hebben ervaren door te zien dat er meer mensen zijn die zich niet alleen voor hun strijd, maar ook voor die van soortgelijke, onderdrukte groepen in de wereld inzetten.


Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door bijdrages van: