Peace Brigades International

Vredessymposium

Het vredessymposium in Wageningen op 21 september was een groot succes! Op 21 september dag, de Internationale Dag van de Vrede, vond de tweede editie van het Vredessymposium plaats in Hotel de Wereld in Wageningen. Een drietal vredeswerkers vertelden over hun ‘vredesmissie zonder wapens’: vredeswerk ondernomen door burgers in conflictgebied, zonder gebruik van geweld of het dragen van wapens. De vredeswerkers zullen uiteenzetten wat zij doen, hoe zij dat doen, waarom zij dat doen en met welk resultaat. Hoe kunnen vredesmissies zonder wapens bijvoorbeeld een rol spelen in Syrië?

Het Vredessymposium is het initiatief van een coalitie van Nederlandse vredesorganisaties die bewustwording over nut en noodzaak van vredesmissies zonder wapens wil vergroten.
Zij streeft naar meer erkenning en waardering voor de inzet van burgers als alternatief voor militair ingrijpen.

Bekijk de terugblik waarin drie vredeswerkers vertellen over hun geweldloze inzet in o.a. Syrië en Soedan.
Uitnodiging van Vredes Missies Zonder Wapens:

Tags