Peace Brigades International

Criminalisering van mensenrechtenverdedigers in Guatemala

In november 2016 was Omar Jerónimo van de Guatemalteekse organisatie Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día (CCCND) in Nederland voor een Speaker Tour georganiseerd door PBI. Tijdens deze Speaker Tour sprak hij met name over de relatie tussen mensenrechten en business en over criminalisering van mensenrechtenverdedigers in Guatemala. Deze criminalisering en de bedreigingen die hier uit voortvloeien bemoeilijken het mensenrechtenwerk in verschillende regio’s van het land.

De criminalisering van mensenrechtenverdedigers vormt nog steeds een grote bedreiging voor inheemse autoriteiten en organisaties. PBI Guatemala was daarom in juli 2017 aanwezig bij een bijeenkomst in de Ch’orti’ regio over de criminalisering van mensenrechtenverdedigers. Tijdens deze workshop konden deelnemers hun ervaringen delen en konden zij samen zoeken naar mogelijke oplossingen. Om een beeld te geven van deze bijeenkomst heeft PBI Guatemala een korte video gemaakt: